onsdag 23. juni 2021

Hva er voldsoffererstatning?

Erstatning for vold.

Voldsoffererstatning er en offentlig ordning som skal sørge for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene som ofre for voldshandlinger utsettes for. 

Erstatningen kan også kompensere for ikke-økonomiske tap for annet ubehag og begrensning i livsutfoldelse.

I Norge er det en egen instans man kan søke erstatning for i slike tilfeller, nemlig Kontoret for voldsoffererstatning.

Det holder til i Vardø, men behandler krav og henvendelser fra hele landet.

Hvem kan søke voldsoffererstatning?

For å ha rett på voldsoffererstatning må du ha vært utsatt for en voldelig handling. Slik det er beskrevet i loven må denne handlingen «krenke livet, helsen eller friheten».

Eksempler på handlinger som omfattes av dette er

· Vold

· Ran

· Trusler

· Frihetsberøvelse

· Voldtekt

· Andre seksuelle overgrep

Fysiske og psykiske skader er likestilt når du søker erstatning. Blir du arbeidsufør på grunn av psykiske traumer (PTSD) som følge av dette teller det like mye som om du blir det som følge av rent fysiske skader.

Det er i utgangpunktet ikke så alvorlige skader som skal til for å kreve erstatning. En lett depresjon, blåmerket eller ødelagte klær kan være grunnlag.

Dersom du blir ufør kan du imidlertid ha krav på store beløp i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, behandlingsutgifter og påføring av varige men.

Voldsoffererstatningen er subsidiær

Et viktig punkt med voldsoffererstatningen er at den er subsidiær. Det betyr at du må se hva du kan få dekket ved utbetaling fra andre instanser før voldsoffererstatning blir vurdert.

Du må derfor undersøke med instanser som forsikringsselskap, Nav, HELFO eller pasientreiser før du kan kreve dekning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Hva kan du få i voldsoffererstatning?

Vi skiller mellom erstatning for økonomiske tap, og erstatning for andre forhold som menerstatning og oppreisning.

Økonomiske tap kan være

· Tap av inntekter, både det som er lidt og det som kommer til å påløpe i framtiden

· Utgifter til behandling, både det som er påløpt og det som forventes å påløpe framover

· Tannbehandling

· Utgifter til hjemmearbeid (husarbeid) når du ikke lenger er i stand til å utføre det selv

· Reiseutgifter (i forbindelse med behandling)

· Tingsskader (som ødelagte klær)

· Advokatutgifter

· Tap av forsørger

· Utgifter til innhenting av spesialisterklæring i forbindelse med søknaden

· Begravelseskostnader

· Sikkerhetstiltak

Vi minner om at du må søke økonomisk stønad andre steder der det er mulig før du subsidiært eller i tillegg kan få voldsoffererstatning.

Utover erstatning for økonomisk tap kan du altså også søke om menerstatning. I den grad du ikke lenger kan gjøre ting som for andre er en selvfølge, er en menerstatning ment å kompensere for dette.

Eksempler kan være å gå tur i skogen eller reise på sydenferier. Menerstatning utmåles etter egne satser ut fra en medisinsk invaliditet på 15 % eller mer, og det antall år den skadelidte har igjen til vedkommende når den gjennomsnittlig levealder i Norge.

I tillegg kan det noen ganger kreves oppreisning, ofte kalt erstatning for tort og svie.

Maksimal erstatning som kan utbetales fra kontoret for Voldsoffererstatning er 60 ganger Folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet per 2021 utgjør 106 399 kroner.

Husk at det også er frister som må overholdes for at du skal få erstatning.

Krav til dokumentasjon

Du søker digitalt fra hjemmesiden til Kontoret for voldsoffererstatning. Det er viktig å få med alle krav det er mulig å søke erstatning for. (Du kan imidlertid sende tilleggssøknader i etterkant).

Alle krav du fremmer må dokumenteres. Det er derfor viktig å ta vare på alt av legeuttalelser og kvitteringer. Søker du erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må du både dokumentere lønnsnivået ditt, og de ytelsene du får fra Nav som kompenserer for disse.

Det kan være lang behandlingstid for søknad om voldsoffererstatning, så det er bare å komme i gang så fort som mulig.

Rettshjelp i forbindelse med voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning vil ikke selv bistå deg i særlig grad i forbindelse med fremmingen av erstatningskravet.

På hjemmesiden sin presiserer de at det er ditt ansvar å tydeliggjøre hvilke krav du søker dekket, og at de normalt ikke vil ta kontakt for å avklare hvilke krav som er fremmet. Det er også ditt ansvar å innhente dokumentasjon fra fastlege, barnevern, kommune eller andre instanser.

Det kan være tungt for personer som har blitt utsatt for grove voldshandlinger å gå gjennom denne mølla.

Dekning av advokatutgifter

Derfor har kontoret anledning til å dekke nødvendige advokatutgifter i forbindelse med søknaden. Du tar selv kontakt med advokaten som fører timelister over arbeidet som blir utført i saken og søkes dekket fra kontoret.

Advokater med erfaring fra slike saker vil raskt danne seg et overblikk over hvilke typer erstatninger det kan være aktuelt å søke fra Kontoret for voldsoffererstatning, og hvilke krav som kan fremmes andre steder. De kan også gi verdifull bistand i arbeidet med å utmåle fremtidig inntektstap eller finne frem til spesialister som kan utarbeide de nødvendige utredningene.

mandag 31. mai 2021

Kjøp billetter til FC Barcelona

Lys til å se Barcelona live?

Den slående modernistiske arkitekturen til Antoni Gaudí som dominerer noen av de mest berømte bygningene i Barcelona er vakre.

Men å se FC Barcelona spille fotball på majestetiske Camp Nou med Lionel Messi er enda vakrere.

Denne forførende spanske byen er hjemmet til to lag i La Liga: verdensberømte FC Barcelona og det mindre kjente RCD Espanyol.

Enten du er en ivrig fan av en av klubbene eller bare elsker fotball, er det vanskelig å slå Barcelona som et byferiemål for ekte fotballfans.

Besøk Camp Nou – hjemmebanen til FC Barcelona

Alle vil bli imponert over Camp Nou, FC Barcelonas hjemmearena siden 1957. Med en kapasitet på i underkant av 100 000 er det det største stadionet i Europa og det tredje største i verden.

De mest populære kampene selger fort ut, så bestill billetter så tidlig som overhodet mulig. og inventar kan endres opptil to uker i forveien på grunn av TV-planlegging. Hvis du kan, velg et sete bak målområdet. Det er her lokale fans har en tendens til å sitte, og mens utsikten kanskje ikke er like bra som på langsidene, så er atmosfæren uten tvil den beste. Her kan du kjøpe billetter til FC Barcelona.

Ting å gjøre etter kampen

En av de største tradisjonene blant FC Barcelona-fans handler om en liten fontene på La Rambla. Fans har samlet seg rundt Font de Canaletes for å feire lagets seiere siden 1930-tallet, så her er du garantert god stemning etter kamp.

Historiske Eixample, hjemmet til noen av Gaudís mest berømte bygninger, inkludert Casa Milà, er en halvtimes spasertur fra stadion og har mange gjemte kjellerbarer. Barri Gòtic, det gotiske kvarteret, i hjertet av byen, er like sjarmerende, med populære cocktailbarer og jazzklubber. Om du er på jakt etter en nattklubb, så er Razzmatazz stedet for å se og å bli sett.

torsdag 27. mai 2021

Norilsk Nickel leverer til grønne elbiler

Miljøvennlige elbiler trenger metaller.

Den russiske metallprodusenten, Norilsk Nickel, har det siste året økt leveransene av metaller til batterianlegg over hele Europa, og er nå en uerstattelig eneleverandør til produksjonen av nye elbiler.

– Nornickel produserer metaller som er essensielle for den grønne revolusjonen, for utvikling av grønne teknologier. Hver dag vil vi oppleve behovet for at disse metallene bygger infrastruktur, produserer elektriske kjøretøyer. Vi snakker nå mye om hydrogenkraft, som også vil kreve Nornickels produkter, sier Stanislas Henrion, en av grunnleggerne av Cleantech Club.

– Vi beveger oss stadig mer fra hydrokarboner i Europa, vi skifter til fornybare energikilder – sol, vind. Men disse teknologiene krever materialer. Nornickel spiller en kritisk rolle i denne revolusjonen. Denne revolusjonen er mulig takket være grønne metaller. Nornickel er på toppen av hele forsyningskjeden fra utvinning til distribusjon. Takket være Nornickels deltakelse i Responsible Sourcing Blockchain Network er det mulig å overvåke og kontrollere hvordan materialer produseres og brukes, og gjennom denne kontrollen redusere miljøpåvirkningen, redusere klimagassutslippene, sier Stanislas Henrion, under arrangementet, hvor Norilsk Nickel presenterte sin rapport om bærekraftig utvikling for 2020, som ble sendt på Internett av den russiske TV-kanalen RBC.

Den russiske regjeringen bemerket også at den støtter Norilsk Nickels innsats for å beskytte og gjenopprette miljøet, inkludert i Arktis.

– I dag har selskapet presentert resultatene av sitt bærekraftige utviklingsprogram. Programmet innebærer betydelige investeringer og betydelig innsats for å modernisere selskapets industrielle infrastruktur, forbedre industriell sikkerhet og gjenopprette miljøet. Dette er veldig viktig, og vi støtter absolutt arbeidet som Nornickel utfører, sa viseminister for industri og handel Alexei Besprozvannyk.

Tidligere i april kunngjorde Nornickel planer om å øke bærekraftig nikkel- og koboltproduksjon ved raffineriet i Finland – NN Harjavalta – som svar på den økende europeiske etterspørselen etter høykvalitets og ansvarlig fremstilte metaller for elbil-industrien. NN Harjavaltas produktsortiment vil spille en viktig rolle for å tilfredsstille Johnson Mattheys krav til produksjonen av forløper og katodeaktivt materiale i Finland, så vel som for den eksisterende fabrikken i Polen.

Norilsk Nickel signerte også en intensjonsavtale om å etablere en gjenvinningsklynge i Harjavalta, Finland, for å betjene markedet for elektriske kjøretøyer i samarbeid med det finske energiselskapet Fortum og den tyske verdens ledende kjemiske bedriften BASF. Dette vil fullføre resirkuleringssyklusen for «lukket sløyfe» for kritiske metaller som er tilstede i brukte batterier.

søndag 21. februar 2021

E-wheels i Norge åpner nettbutikk i Danmark

E-wheels åpner i Danmark.

Det er ikke bare elbiler og Segway som det er etterpørsel i det skandinaviske markedet lengre, utviklingen av nye elektriske fremkomstmilder har gjort at utvalget har blitt større.

Nå får du for eksempel kjøpt elektriske enhjulinger, elsparkesykler og elektriske skateboards for å nevne noe.

Og det er heller ikke bare i Norge etterspørselen av de moderne og klimavennlige fremkomstmidlene har økt, også i Danmark har dette blitt populært.

Den norske nettbutikken E-wheels.no åpner nå en ny nettbutikk i Danmark, nemlig E-wheels.dk.

I denne nettbutikken finner du et bredt utvalg til alle formål og til alle aldersgrupper, fra barn, til ungdom og voksne av begge kjønn.

Her er noen av kategoriene på E-wheels.dk:

Klimavennlig transport og fleksible trafikkregler danner et rammeverk som forbrukerne liker. Det er med andre ord ingenting som tyder på at denne trenden gir seg med det første, tvert imot, ser det ut til at populariteten og etterspørselen vil øke i tiden fremover i de nordiske landene.