mandag 11. juli 2016

Psykologi og idrett

At det mentale er viktig som idrettsutøver vet alle, alt er ikke bare trening på det fysiske. Trening av tankene er også viktig. Men hvordan dette foregår er ukjent for de fleste.

Likevel er det åpenbart at mange idrettsutøvere støtter seg til fagfolk innen mat, trening, teknikk og det mentale.

En av de ledende innen området i Norge er Vibeke C. Hammer som driver Ansvarlig Helse.

Hun er en anerkjent kursleder, coach og foredragsholder innen mentale teknikker for å forbedre ytelsene sine.

fredag 1. juli 2016

Hvordan velger jeg en binær megler?

Den første virkelig viktige avgjørelsen du må ta hvis du ønsker å tjene penger på binære opsjoner, er å velge en binær megler. En binær megler er en finansinstitusjon som tilbyr handel i binære opsjoner. Du er nødt til å opprette konto hos et slikt selskap for å kunne operere i dette markedet.

Grunnet den eksplosive veksten vi har sett i binære opsjoner de siste årene, har det dukket opp en lang rekke forskjellige binære meglere. De retter seg mot forskjellige typer kunder, og tilbyr en lang rekke tjenester.

Av den årsak kan det være krevende å vite hvilken megler man bør velge. Dette blir ikke enklere av at det faktisk er veldig viktig å velge klokt her.

Gal megler kan bety at du går glipp av mange viktige muligheter. For eksempel er det flere meglere som kun retter seg mot investorer med stor egenkapital, og det finnes meglere som kun er opptatte av bestemte typer opsjoner – opsjoner det slettes ikke er sikkert at du vil like å handle i.

Vi anbefaler at du leser videre for å finne et oversikt over viktige hensyn du bør ha i tankene når du leter etter en binær megler å åpne konto hos.

Derfor trenger du en binær megler
La oss begynne med det helt elementære: du er nødt til å ha konto hos en binær megler for å kunne handle i binære opsjoner.

En binær megler vil gi deg tilgang til en handelsplattform. På den vil du kunne finne forskjellige typer opsjoner angjeldende forskjellige verdipapirer, slik som aksjer, valutaer, indekser, råvarer, m.m.
På handelsplattformen kan du videre fastsette hvor lang løpetid du vil at din opsjon skal ha, og hvor mye du ønsker å investere i den.

Viktigst av alt er at du også bestemmer i hvilken retning du forventer at verdipapirets pris vil bevege seg i løpet av opsjonens løpetid. Dette er alt du trenger å gjøre for å utføre en binær opsjonshandel. Den eneste måten å gjøre det på er ved å ha tilgang til en handelsplattfrom, og den enste måten du får det på er ved å ha konto hos en binær megler.

Velg en megler som byr på læringsressurser 
Nå som vi har slått fast hvorfor en binær megler er påkrevd kan vi begynne å se på hvilke hensyn som bør ligge til grunn for ditt valg av megler.

Hvis du er ny i denne bransjen vil tilgang til læringsressurser være viktig. De fleste gode meglere byr på egne læringssentre på sine nettsider.

Der kan du finne e-bøker, artikler og video-forelesninger om binære opsjoner, og hvordan du tjener penger på dem.

Hvis du er en erfaren trader med lengre fartstid vil du ha mindre utbytte av denne typen læringssenter. Men ingen er noensinne fullt utlært. Mange meglere byr på langt mer sofistikerte ressurser slik som foredrag, privatundervisning, eller til og med egne sesjoner med profesjonelle analytikere og tradere.

Sørg for å velge en megler som byr på læringsressurser som passer for dine behov som trader.

Velg en megler som retter seg mot deg som kundetype
Det finnes en lang rekke forskjellige typer binære tradere. Du har trend følgere, risiko takere, swing tradere, og så videre. Men det vi snakker om i dette avsnittet er tradere med forskjellige budsjetter.
Mange meglere retter seg nemlig enten mot investorer med stor egenkapital, eller investorer med begrensede midler.

Når du besøker en megler vil du alltid se at de oppgir en nedre og en øvre grense for størrelsen som kreves når du gjør ditt første kontoinnskudd. Forskjellene kan være enorme.

Det finnes meglere som kun krever et første innskudd på $10; det finnes meglere som krever et første innskudd på $10 000. Grunnen til dette er at disse meglerne byr på veldig forskjellige tilbud. En høy-budsjetts megler kan for eksempel varte opp med en rekke eksklusive fordeler du selvsagt ikke vil kunne forvente å nyte godt av hos en lavbudsjettsmegler.

Av denne årsak er det selvsagt utrolig viktig at du velger en megler som passer for størrelsen på din egenkapital. Merk at flere meglere byr på forskjellige kontotyper for forskjellige typer tradere. Også her gjelder det å velge i henhold til budsjett.

Velg en megler som byr på investeringsmulighetene du er ute etter
Ikke alle meglere byr på de samme typene binære opsjoner. De har også ulike tilbud av verdipapirer, og tilgjengelige tidsfrister for sine opsjoner.

Dette må du sette deg inn i før du åpner konto. Du kan selvsagt ikke risikere at du åpner konto hos et selskap hvor du ikke kan gjennomfør den type handel du hadde planlagt.

De forskjellige typene opsjoner som er vanligst inkluderer, i tillegg til den obligatoriske High/Low, også Boundary opsjoner, Touch opsjoner, 60-sekunders opsjoner, 30-skundersopsjoner, og mange flere.

Antall verdipapirer kan variere fra kun et tjuetalls stykker til mange hundre. Det er opp til deg å kartlegge hva slags tilbud av dette slaget som er tilgjengelig hos hver megler du vurderer.

Velg en megler som byr på god avkastning
Dette er et helt essensielt hensyn som alle tradere er nødt til å gi høy prioritet. Det har seg nemlig slik at hvor stor avkastning du kan tjene på en binær opsjonshandel varierer fra megler til megler.

Hos en megler kan du f.eks. tjene 80% når du vinner en High/Low opsjon, hos en annen er tilsvarende sats 83%, hos en tredje megler er det 89%. Dette høres kanskje ikke ut som stort. Det er jo kun snakk om en  % til 9% forskjell.

Det stemmer nok ikke.

For over tid, over de hundrevis eller tusenvis av handlene du vil utføre i løpet av din karriere vil de 3 prosentene straks utgjøre mange penger.

Størst mulig avkastning er rett og slett det samme som muligheten til å tjene mest mulig penger for samme innsats. Her gjelder det å ha tunga rett i munnen og finne de aller beste tilbudene.

Vurder om en bonus er riktig for deg
En bonus er en viss sum med gratis investeringskapital som enkelte binære meglere gir nye kunder tilgang til når de gjør sitt første kontoinnskudd.

Det kan være utrolig mange penger å hente på å slå til på et godt bonustilbud. Det er slettes ikke sjeldent at meglerne gir deg like mye i bonus som du selv satte inn på kontoen.

Hos noen meglere har de en øvre grense for hvor mye bonus du kan motta. Hos andre meglere er bonusen ubegrenset. Med andre ord kan det utbetales bonuser på mange titalls tusen dollar. Bonuser er som regel forbeholdt tradere som setter inn et betydelig beløp, men det finnes også bonuser for investorer som kun har noen hundre dollar å avse.

Du skal merke deg at det gjelder en del vilkår når du sier ja til denne typen tilbud. For eksempel kan det hende at du forplikter deg til å investere en viss pengesum i løpet av en bestemt tidsfrist. Sørg alltid for at du setter deg inn i denne typen vilkår før du aksepterer en bonusutbetaling fra en binær megler.

Velg en megler som har god kundestøtte
Dette kan virke som et mindre påtrengende hensyn. Hvem sier at det skal bli nødvendig å ta kontakt med kundestøtte i det hele tatt?

Du har kanskje vært kunde i banken, eller hos en kredittkorttilbyder i årevis uten noensinne å snakke med kundestøtte. Så hvorfor prioritere dette?