fredag 1. april 2011

Anbefaling av regnskapsbyrå

Bedriftsbasen.no brukes som referanse for regnskapsbyrået Eksakt Økonomi i Bodø. Her er et utdrag fra anbefalingen:

"Regnskapskontoret er rimeligere enn andre vi fikk pristilbud fra og vi er svært fornøyd med service, rapporter og oppfølging."