lørdag 17. januar 2015

Årsaker til barnløshet

Det kan være mange årsaker til at man ikke blir gravid, eller ufrivillig barnløshet. Vanlige årsaker er tette eggledere, lav sædkvalitet eller andre årsaker.

Cirka 1/3 av tilfellene skyldes kvinnen, mens ca. 1/3 skyldes mannen.

Les mer om årsakene til ufrivillig barnløshet her.

Blødninger etter fødsel

Postpartumblødning eller blødning etter fødsel er hyppig forekommende og alvorlig så i Norge får alle fødende forbyggende behandling.

Det mest anerkjente legemiddelet for postpartumblødning er Pabal fra Ferring Legemidler.

Les mer om fødehjelp på Obstetrikk.no.