lørdag 20. oktober 2018

Foreldreansvar ved samlivsbrudd

Hvem har foreldreansvar ved samlivsbrudd?
Samlivsbrudd kan skje i alle familier. Samlivsbrudd oppstår når samboere eller ektefeller flytter fra hverandre.

Reglene om samlivsbrudd følger av ekteskapsloven og husstandsfellesskapsloven. Samlivsbrudd er en påkjenning både for barn og foreldre, særlig om det er uenighet om hvem som skal ha foreldreansvaret.

Så hvem skal ha foreldreansvaret til et barn eller flere barn ved samlivsbrudd som seperasjon, skilsmisse eller ved at foreldrene flytter fra hverandre?

Foreldreansvaret er regulert i barneloven §30. Foreldreansvaret pålegger forelderen visse plikter, og innebærer også visse rettigheter til å fatte avgjørelser av betydning for barnet.

Dersom foreldrene har vært gift eller samboere, vil de fortsette å ha felles foreldreansvar etter samlivsbrudd med mindre de avtaler at kun den ene skal ha foreldreansvaret.

Se denne siden for mer informasjon om barnefordeling og foreldreansvar ved samlivsbrudd.