onsdag 23. juni 2021

Hva er voldsoffererstatning?

Erstatning for vold.

Voldsoffererstatning er en offentlig ordning som skal sørge for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene som ofre for voldshandlinger utsettes for. 

Erstatningen kan også kompensere for ikke-økonomiske tap for annet ubehag og begrensning i livsutfoldelse.

I Norge er det en egen instans man kan søke erstatning for i slike tilfeller, nemlig Kontoret for voldsoffererstatning.

Det holder til i Vardø, men behandler krav og henvendelser fra hele landet.

Hvem kan søke voldsoffererstatning?

For å ha rett på voldsoffererstatning må du ha vært utsatt for en voldelig handling. Slik det er beskrevet i loven må denne handlingen «krenke livet, helsen eller friheten».

Eksempler på handlinger som omfattes av dette er

· Vold

· Ran

· Trusler

· Frihetsberøvelse

· Voldtekt

· Andre seksuelle overgrep

Fysiske og psykiske skader er likestilt når du søker erstatning. Blir du arbeidsufør på grunn av psykiske traumer (PTSD) som følge av dette teller det like mye som om du blir det som følge av rent fysiske skader.

Det er i utgangpunktet ikke så alvorlige skader som skal til for å kreve erstatning. En lett depresjon, blåmerket eller ødelagte klær kan være grunnlag.

Dersom du blir ufør kan du imidlertid ha krav på store beløp i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, behandlingsutgifter og påføring av varige men.

Voldsoffererstatningen er subsidiær

Et viktig punkt med voldsoffererstatningen er at den er subsidiær. Det betyr at du må se hva du kan få dekket ved utbetaling fra andre instanser før voldsoffererstatning blir vurdert.

Du må derfor undersøke med instanser som forsikringsselskap, Nav, HELFO eller pasientreiser før du kan kreve dekning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Hva kan du få i voldsoffererstatning?

Vi skiller mellom erstatning for økonomiske tap, og erstatning for andre forhold som menerstatning og oppreisning.

Økonomiske tap kan være

· Tap av inntekter, både det som er lidt og det som kommer til å påløpe i framtiden

· Utgifter til behandling, både det som er påløpt og det som forventes å påløpe framover

· Tannbehandling

· Utgifter til hjemmearbeid (husarbeid) når du ikke lenger er i stand til å utføre det selv

· Reiseutgifter (i forbindelse med behandling)

· Tingsskader (som ødelagte klær)

· Advokatutgifter

· Tap av forsørger

· Utgifter til innhenting av spesialisterklæring i forbindelse med søknaden

· Begravelseskostnader

· Sikkerhetstiltak

Vi minner om at du må søke økonomisk stønad andre steder der det er mulig før du subsidiært eller i tillegg kan få voldsoffererstatning.

Utover erstatning for økonomisk tap kan du altså også søke om menerstatning. I den grad du ikke lenger kan gjøre ting som for andre er en selvfølge, er en menerstatning ment å kompensere for dette.

Eksempler kan være å gå tur i skogen eller reise på sydenferier. Menerstatning utmåles etter egne satser ut fra en medisinsk invaliditet på 15 % eller mer, og det antall år den skadelidte har igjen til vedkommende når den gjennomsnittlig levealder i Norge.

I tillegg kan det noen ganger kreves oppreisning, ofte kalt erstatning for tort og svie.

Maksimal erstatning som kan utbetales fra kontoret for Voldsoffererstatning er 60 ganger Folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet per 2021 utgjør 106 399 kroner.

Husk at det også er frister som må overholdes for at du skal få erstatning.

Krav til dokumentasjon

Du søker digitalt fra hjemmesiden til Kontoret for voldsoffererstatning. Det er viktig å få med alle krav det er mulig å søke erstatning for. (Du kan imidlertid sende tilleggssøknader i etterkant).

Alle krav du fremmer må dokumenteres. Det er derfor viktig å ta vare på alt av legeuttalelser og kvitteringer. Søker du erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må du både dokumentere lønnsnivået ditt, og de ytelsene du får fra Nav som kompenserer for disse.

Det kan være lang behandlingstid for søknad om voldsoffererstatning, så det er bare å komme i gang så fort som mulig.

Rettshjelp i forbindelse med voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning vil ikke selv bistå deg i særlig grad i forbindelse med fremmingen av erstatningskravet.

På hjemmesiden sin presiserer de at det er ditt ansvar å tydeliggjøre hvilke krav du søker dekket, og at de normalt ikke vil ta kontakt for å avklare hvilke krav som er fremmet. Det er også ditt ansvar å innhente dokumentasjon fra fastlege, barnevern, kommune eller andre instanser.

Det kan være tungt for personer som har blitt utsatt for grove voldshandlinger å gå gjennom denne mølla.

Dekning av advokatutgifter

Derfor har kontoret anledning til å dekke nødvendige advokatutgifter i forbindelse med søknaden. Du tar selv kontakt med advokaten som fører timelister over arbeidet som blir utført i saken og søkes dekket fra kontoret.

Advokater med erfaring fra slike saker vil raskt danne seg et overblikk over hvilke typer erstatninger det kan være aktuelt å søke fra Kontoret for voldsoffererstatning, og hvilke krav som kan fremmes andre steder. De kan også gi verdifull bistand i arbeidet med å utmåle fremtidig inntektstap eller finne frem til spesialister som kan utarbeide de nødvendige utredningene.

mandag 31. mai 2021

Kjøp billetter til FC Barcelona

Lys til å se Barcelona live?

Den slående modernistiske arkitekturen til Antoni Gaudí som dominerer noen av de mest berømte bygningene i Barcelona er vakre.

Men å se FC Barcelona spille fotball på majestetiske Camp Nou med Lionel Messi er enda vakrere.

Denne forførende spanske byen er hjemmet til to lag i La Liga: verdensberømte FC Barcelona og det mindre kjente RCD Espanyol.

Enten du er en ivrig fan av en av klubbene eller bare elsker fotball, er det vanskelig å slå Barcelona som et byferiemål for ekte fotballfans.

Besøk Camp Nou – hjemmebanen til FC Barcelona

Alle vil bli imponert over Camp Nou, FC Barcelonas hjemmearena siden 1957. Med en kapasitet på i underkant av 100 000 er det det største stadionet i Europa og det tredje største i verden.

De mest populære kampene selger fort ut, så bestill billetter så tidlig som overhodet mulig. og inventar kan endres opptil to uker i forveien på grunn av TV-planlegging. Hvis du kan, velg et sete bak målområdet. Det er her lokale fans har en tendens til å sitte, og mens utsikten kanskje ikke er like bra som på langsidene, så er atmosfæren uten tvil den beste. Her kan du kjøpe billetter til FC Barcelona.

Ting å gjøre etter kampen

En av de største tradisjonene blant FC Barcelona-fans handler om en liten fontene på La Rambla. Fans har samlet seg rundt Font de Canaletes for å feire lagets seiere siden 1930-tallet, så her er du garantert god stemning etter kamp.

Historiske Eixample, hjemmet til noen av Gaudís mest berømte bygninger, inkludert Casa Milà, er en halvtimes spasertur fra stadion og har mange gjemte kjellerbarer. Barri Gòtic, det gotiske kvarteret, i hjertet av byen, er like sjarmerende, med populære cocktailbarer og jazzklubber. Om du er på jakt etter en nattklubb, så er Razzmatazz stedet for å se og å bli sett.

torsdag 27. mai 2021

Norilsk Nickel leverer til grønne elbiler

Miljøvennlige elbiler trenger metaller.

Den russiske metallprodusenten, Norilsk Nickel, har det siste året økt leveransene av metaller til batterianlegg over hele Europa, og er nå en uerstattelig eneleverandør til produksjonen av nye elbiler.

– Nornickel produserer metaller som er essensielle for den grønne revolusjonen, for utvikling av grønne teknologier. Hver dag vil vi oppleve behovet for at disse metallene bygger infrastruktur, produserer elektriske kjøretøyer. Vi snakker nå mye om hydrogenkraft, som også vil kreve Nornickels produkter, sier Stanislas Henrion, en av grunnleggerne av Cleantech Club.

– Vi beveger oss stadig mer fra hydrokarboner i Europa, vi skifter til fornybare energikilder – sol, vind. Men disse teknologiene krever materialer. Nornickel spiller en kritisk rolle i denne revolusjonen. Denne revolusjonen er mulig takket være grønne metaller. Nornickel er på toppen av hele forsyningskjeden fra utvinning til distribusjon. Takket være Nornickels deltakelse i Responsible Sourcing Blockchain Network er det mulig å overvåke og kontrollere hvordan materialer produseres og brukes, og gjennom denne kontrollen redusere miljøpåvirkningen, redusere klimagassutslippene, sier Stanislas Henrion, under arrangementet, hvor Norilsk Nickel presenterte sin rapport om bærekraftig utvikling for 2020, som ble sendt på Internett av den russiske TV-kanalen RBC.

Den russiske regjeringen bemerket også at den støtter Norilsk Nickels innsats for å beskytte og gjenopprette miljøet, inkludert i Arktis.

– I dag har selskapet presentert resultatene av sitt bærekraftige utviklingsprogram. Programmet innebærer betydelige investeringer og betydelig innsats for å modernisere selskapets industrielle infrastruktur, forbedre industriell sikkerhet og gjenopprette miljøet. Dette er veldig viktig, og vi støtter absolutt arbeidet som Nornickel utfører, sa viseminister for industri og handel Alexei Besprozvannyk.

Tidligere i april kunngjorde Nornickel planer om å øke bærekraftig nikkel- og koboltproduksjon ved raffineriet i Finland – NN Harjavalta – som svar på den økende europeiske etterspørselen etter høykvalitets og ansvarlig fremstilte metaller for elbil-industrien. NN Harjavaltas produktsortiment vil spille en viktig rolle for å tilfredsstille Johnson Mattheys krav til produksjonen av forløper og katodeaktivt materiale i Finland, så vel som for den eksisterende fabrikken i Polen.

Norilsk Nickel signerte også en intensjonsavtale om å etablere en gjenvinningsklynge i Harjavalta, Finland, for å betjene markedet for elektriske kjøretøyer i samarbeid med det finske energiselskapet Fortum og den tyske verdens ledende kjemiske bedriften BASF. Dette vil fullføre resirkuleringssyklusen for «lukket sløyfe» for kritiske metaller som er tilstede i brukte batterier.

søndag 21. februar 2021

E-wheels i Norge åpner nettbutikk i Danmark

E-wheels åpner i Danmark.

Det er ikke bare elbiler og Segway som det er etterpørsel i det skandinaviske markedet lengre, utviklingen av nye elektriske fremkomstmilder har gjort at utvalget har blitt større.

Nå får du for eksempel kjøpt elektriske enhjulinger, elsparkesykler og elektriske skateboards for å nevne noe.

Og det er heller ikke bare i Norge etterspørselen av de moderne og klimavennlige fremkomstmidlene har økt, også i Danmark har dette blitt populært.

Den norske nettbutikken E-wheels.no åpner nå en ny nettbutikk i Danmark, nemlig E-wheels.dk.

I denne nettbutikken finner du et bredt utvalg til alle formål og til alle aldersgrupper, fra barn, til ungdom og voksne av begge kjønn.

Her er noen av kategoriene på E-wheels.dk:

Klimavennlig transport og fleksible trafikkregler danner et rammeverk som forbrukerne liker. Det er med andre ord ingenting som tyder på at denne trenden gir seg med det første, tvert imot, ser det ut til at populariteten og etterspørselen vil øke i tiden fremover i de nordiske landene.

mandag 28. desember 2020

Godt nytt 2021!

Godt nytt år!

Året 2020 har vært krevende for oss alle. også oss i Bedriftsbasen.no. Det har vært nedstegninger av næringslivet i mange bransjer grunnet en frykt for et forkjølelses-lignende virus om skal ha kommet fra kommunististke Kina.

Vi i Bedriftsbasen.no har likevel ikke merket mye av pandemien og den forespeilede massedøden i Norge. 

Uansett, ønsker vi i Bedriftsbasen.no å benytte andledningen til å ønske alle våre brukere, Facebook fans, Twitter følgere, epost abonnenter, kunder, partnere og leverandører et flott og godt nytt 2021!

Godt Nytt År fra oss i Bedriftsbasen.no!

onsdag 9. desember 2020

Elscooter og elsparkesykkel populært i Sverige

Elsparkesykler er pupulært.

Elbiler har blitt populære i vesten de siste årene som effektiv, rimelig og miljøvennlig i sammenligning med gammeldagse bensinbiler. Men det er ikke bare elbiler som har blitt populære, og andre elektriske fremkomstmidler har blitt populære, også i Europa.

Tenk bare på Segway og elektriske enhjulinger. Dessuten har også elscootere og elsparkesykler blitt svært populære og et dagligdags syn i alle byer i Skandinavia.

Særlig har elsparkesykler og elscootere blitt populære i Sverige. Nylig ble nettbutikken Ewheels.se lansert som har et godt utvalg av gode og rimelige fremkomstmidler som:

Alle modellene er godkjente, lovlige og flere er produsert av ledende produsenter og har vunnet ulike tester av elektriske fremkomstmidler.

lørdag 24. oktober 2020

Forsinkelse og heving av boligkjøp

Heve kjøp av bolig?

Avhendingslova (avhl.) har to hevingsbestemmelser. Den første hevingsbestemmelsen knytter seg til forsinkelse og er hjemlet i avhl. § 4-3, mens den andre hevingsbestemmelsen knytter seg til mangel og er hjemlet i avhl. § 4-13. Begge bestemmelsene krever at forsinkelsen eller mangelen utgjør et «vesentleg» kontraktsbrudd, slik det heter innen eiendomsrett.

Det er generelt stilt strenge krav for at forsinkelse skal kunne føre til heving ved avhending av fast eiendom. Vesentlighetskravet knytter seg til en totalvurdering av om forsinkelsen representerer et så vesentlig avtalebrudd at kjøperen har rimelig grunn til å si seg løs fra avtalen. Ved vurderingen må det legges vekt på hvor langvarig forsinkelsen er, og om det er særlig om å gjøre for kjøperen å få råderett over eiendommen til avtalt tid. Det må også legges vekt på om selgeren hadde grunn til å regne med at forsinkelsen var vesentlig for kjøperen, og om kjøperen kan være tjent med andre misligholdssanksjoner som prisavslag eller skadebot.

Frostating lagmannsretts avgjørelse, inntatt i RG-1992-351, illustrerer et tilfelle hvor retten fant at det «under enhver omstendighet foreligger vesentlig forsinkelse» som ga rett til heving. Forsinkelsen knyttet seg til utstedelse av skjøtet, jf. avhl. § 4-1 (1). Retten uttalte i den forbindelse:

Ved vesentlighetsvurderingen legges det vekt på forsinkelsens store omfang i tid, de ulemper dette har påført kjøperne som ikke har kunnet disponere rettslig over leilighetene i en periode hvor markedet har vært fallende, og at selgeren helt klart kan bebreides for prosjektets langsomme fremdrift. Vilkårene for heving er følgelig til stede.

Om vilkårene for heving på grunn av forsinkelse var til stede da kravet først ble fremsatt av advokat Herrem i oktober 1989, er det ikke nødvendig å ta stilling til ettersom skjøtet fortsatt ikke er utstedt og forsinkelsen derfor ennå ikke er avsluttet [per 1991].

Dommen illustrerer både at også forsinkelse med overlevering av skjøtet, så vel som hvordan uteblivelse av overlevering også utgjør forsinkelse. Dessuten gir den uttrykk for hvordan vesentlighetsvurderingen skal foretas med hensyn til forsinkelse. Forarbeidene presiserer at det først og fremst er «avtala og omstende rundt denne» som står sentralt, jf. Ot.prp.nr.66 (1990-1991) s. 98. Så vel rent objektive, som de mer subjektive omstendigheter vil kunne spille inn, jf. ibid. Skyld hos selgeren er imidlertid ikke et vilkår, men kan være et moment i vurderingen som taler for at forsinkelsen må anses for å være «vesentleg».

Dersom du har kjøpt en bolig, og oppdager skjulte feil og mangler, så kan du få gratis advokathjelp gjennom rettshjelpsdekningen til din innboforsikring.

Hva betyr "avhjelp"?

Kan man avhjelpe et kjøp?

Betegnelsen «avhjelp» brukes for å beskrive både retting og omlevering innen kontraktsrett. Retting og omlevering er misligholdsbeføyelser som kan gjøres gjeldende dersom det foreligger mangel. Avhjelp er lovfestet i kjøpsloven i § 34, forbrukerkjøpsloven i § 29 og håndverkertjenesteloven § 24 (kun retting). Dette er viktig når det gjelder for eksempel heving av et boligkjøp.

Retting innebærer at realdebitor utbedrer eventuelle mangler ved ytelsen. Retting kan være både en rett og en plikt for realdebitor. I dette ligger det at beføyelsen kan være både offensiv og defensiv; realdebitor (typisk selger) kan kreve å få rette mangelen, mens realkreditor (typisk kjøper) kan kreve at realdebitor retter.

Vilkåret for retting er at det foreligger et kvalitativt kontraktsbrudd, ofte omtalt som en «mangel». Rettingen gjøres som regel for realdebitors (selgers, tjenesteyters e.l.) egen regning. Realkreditor (kjøper, tjenestemottaker e.l.) vil imidlertid ikke kunne kreve mangelen rettet, dersom retting vil medføre urimelige kostnader eller ulemper for realdebitor. Dette unntaket vil nok ikke komme til anvendelse særlig ofte. Gulating lagmannsrett har i LB-2010-138220 uttalt at «Utbedringskostnadene er riktignok relativt store, men fremstår som nødvendige». Denne uttalelsen indikerer at det at kostnadene ved retting er i en viss størrelsesorden, ikke i seg selv er nok til at de må anses urimelige for selger.

Høyesterett har i dommen inntatt i Rt. 2013 s. 865 (Rustskade) presisert at dersom selger foretar en mislykket utbedring eller retting av en mangel, vil ikke kjøper måtte reklamere på mangelen på nytt. Den absolutte reklamasjonsfristen vil da være avbrutt én gang for alle.

Omlevering innebærer at realdebitor, typisk selger, vil måtte levere en tilsvarende vare på nytt. Denne retten kan bare gjøres gjeldende dersom varen er generisk, slik at det kan skaffes en ny. Dette følger direkte av ordlyden i kjøpsloven § 34 (2) annet punktum: «Omlevering kan heller ikke kreves når kjøpet gjelder en ting som foreligger ved kjøpet og har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen». Det er ingen rett til omlevering ved forpliktelser som utelukkende er individualiserte. Dette innebærer at det ikke er noen rett på omlevering ved kjøp av fast eiendom etter avhendingslova.

Det stilles strengere vilkår for å ha rett på omlevering etter kjøpsloven § 34 (2), hvor det heter at mangelen må være «vesentlig». Dette er et kvalifikasjonskrav som innebærer en høyere terskel. Dette kvalifikasjonskravet gjelder imidlertid ikke ved forbrukerkjøp etter forbrukerkjøpsloven.

Et gjennomgående unntak er at det ikke kan kreves omlevering, dersom det foreligger en «hindring» som selgeren ikke kan overvinne, eller hvis oppfyllelse vil medføre så stor «ulempe eller kostnad» for selgeren at det står i «vesentlig misforhold» til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller, jf. kjl. § 23 (1) annet punktum, jf. § 34 (2) annet punktum.

Oppløsing av AS og ASA

Oppløse et AS?

Aksjeeiere i aksjeselskap (AS) og i allmennaksjeselskap (ASA) kan kreve selskapet oppløst ved dom, dette er vanlig selskapsrett. Vilkårene er de samme for oppløsing etter aksjeselskapsloven som for etter allmennaksjeloven. Oppløsing fungerer som et alternativ til innløsing og utløsing. I det følgende vil det gjøres rede for kravene til oppløsning.

Oppløsing av aksjeselskap/allmennaksjeselskap ved dom: Etter asl/asal § 16-19 vil en aksjeeier kunne kreve selskapet oppløst ved dom når et «selskapsorgan eller andre som representerer selskapet», har «handlet i strid med §§ 5-21 og 6-28» og «særlig tungtveiende grunner» taler for oppløsning som følge av dette.

Etter bestemmelsens er det kun «selskapsorgan eller andre som representerer selskapet» sine handlinger som gir grunnlag for oppløsing. Ordlyden må forstås slik at forhold knyttet til den enkelte aksjeeier ikke gir grunnlag for oppløsing med mindre han har opptrådt i en rolle som representant for selskapet. Det eneste forholdet som gir grunnlag for utløsing er dersom selskapet eller dets representanter har «handlet i strid med §§ 5-21 og 6-28». Reglene etter § 5-21 og § 6-28 er saksbehandlingsregler som forbyr misbruk av myndighet fra generalforsamlingen og styret. Hensikten er å unngå at ressurssterke aksjeeiere skal få urimelige fordeler på ressurssvake aksjeeieres bekostning.

Videre oppstilles det et ytterligere krav om at det etter brudd på sakbehandlingsreglene etter §§ 5-21 og 6-28 må foreligge «særlig tungtveiende grunner» som taler for oppløsning. Ordlyden må forstås slik at motivene må påføre aksjeeieren betydelige vansker. Ulemper vil ikke være tilstrekkelig. I forarbeidene til den gamle aksjeloven fremgår det at oppløsning etter krav fra aksjeeier bør «fremtre som en nødutvei som forutsetter stor varsomhet hos domstolene». Det vil være en skjønnsmessig vurdering som er opp til den enkelte domstol å vurdere om det skal foreligge adgang til i det enkelte tilfellet.

En sentral dom om vurderingstemaet er HR-2016-1439. Saken gjaldt en minoritetsaksjeeier som krevde oppløsning av aksjeselskapet etter vedvarende betaling av lavt eller intet utbytte og finansiering av utbytte for ett regnskapsår ved emisjon til underkurs med fortrinnsrett til aksjeeierne. Høyesterett kom til at dette forholdet representerte myndighetsmisbruk som kunne gi rett til å kreve oppløsning.

Vilkåret om at det også må foreligge særlig tungtveiende grunner som taler for oppløsning, ble imidlertid ikke ansett oppfylt. Til dette siterte høyesterett Mads H. Andenæs om «at oppløsningsdom bare kan kreves hvor andre misbrukssanksjoner må anses utilstrekkelige». Det var derfor avgjørende at aksjeeierens interesser kunne «ivaretas adekvat på annen måte enn ved oppløsning».

Barneloven åpner for samværssabotasje

Sabotasje av samvær er alvorlig.

TV2 har tidligere skrevet om Lotte som ble hindret av sin mor å ha kontakt med faren sin. Dessverre er hun en av mange i samme situasjon. - Svært skadelig, sier Frode Thuen til TV2.

Ifølge Statistisk Sentralbyrås tall fra 2016 er det opptil 46.000 barn i Norge som ikke har kontakt med far en vanlig måned etter samlivsbrudd.

Historien til Lotte havner i kategorien samværssabotasje, da hun faktisk ønsket kontakt med sin biologiske far. Dersom du ønsker å lære om samværsrett eller barnerett for øvrig kan du lese om det her.

Familiepsykolog Frode Thuen forteller til TV2 at det kan være skadelig for et barn å ikke ha kontakt med den ene forelderen etter samlivsbrudd. Men etter hvert som barnet vokser opp blir det vanskeligere for den ene forelder å begrense samvær med den andre. Dessverre så kan det oppstå en uheldig allianse dersom barnet blir påvirket til å ikke ønske kontakt.

– Den viktigste måten å forebygge på, er at foreldrene i størst mulig grad er likestilt. Da kan ikke den ene forelderen ta seg til rette og skyve den andre ut i kulden, sier han til TV2.

Thuen hevder vider at med dagens barnelov er det mulig for forelderen med hovedansvaret å ta med seg barnet til andre steder i landet, eller hindre kontakt på flere måter.

– Det mange av oss håper er at når den nye utgaven av barneloven kommer, er likeverdig foreldreskap tatt som utgangspunkt. Da vil det være mye vanskeligere å gjennomføre samværssabotasje, sier psykologen til TV 2.

Det blir i disse dager foretatt en helhetlig vurdering av barneloven og Barnelovutvalget utarbeider forslag til en mer moderne og tidsriktig barnelov. I den nye loven skal foreldre være likestilte som foreldre, omsorgspersoner og forsørgere.

– Vi ønsker forandringer i barneloven slik at barn sikres samvær med begge omsorgsdyktige foreldre, sier leder i Foreningen 2 Foreldre, Rune Rækken, til TV2.

Foreningen jobber med å utvikle trygge familieforhold for barn med separate foreldre. De har bidratt med flere innspill til Barnelovutvalget.

– Det viktigste innspillet vi har kommet med er at likeverdig foreldreskap og delt bosted bør være utgangspunktet i barneloven. Vi ønsker at flytting skal bestemmes under felles foreldreansvar slik at det ikke blir så lett å flytte felles barn vekk fra en av foreldrene. Vi ønsker også rettsbeskyttelse av samværsretten, sier Rækken sier TV2.

Han forteller videre at han vil få foreldrefiendtliggjøring høyere opp på den politiske dagsorden, og gjøre det mulig å gå til sak mot den forelderen som utfører samværsabotasje. Rækken legger frem for eksempel tvangsbøter og eventuelt gå så langt som å overføre omsorg og bosted til den mest samarbeidsvillige forelderen.

Barnelovutvalget skal legge frem et forslag til en ny og moderne barnelov innen 1. desember 2020.