tirsdag 16. september 2014

Branndeteksjon og -slukkning av datarom

Har du et datarom som er utsatt for mulig brann? Hva skal til for å sikre seg mot brann i et datarom?

Det kreves installasjon av nødvendig deteksjonsutstyr, f.eks. tidligdeteksjonssanslegg (aspirasjonsdetektor), røykdetektorer og/eller målere/kamera som er koblet opp mot varslingsanlegg.

Data Center Technology er en ledende dataroms entrepenør innen datasenter og serverrom utstyr. DCT er leverandør av bl.a. dataromskjølere og ulike produkter innen dataromssikkerhet.