søndag 12. juni 2022

Nå skal togene i Portugal spare strøm med norsk teknologi

Bane Nor i Portugal for strømsparing.
Flere land har tatt i bruk norsk teknologi som sparer klimaet og samfunnet for store utgifter. Nå gjør Portugal det samme. Hvis hele Europa fulgte etter, kan det spares strøm som tilsvaret forbruket til 35 millioner husstander.

Transport står for en tredjedel av klimautslippene i Norge. Av dette er jernbanens andel kun 0,3 prosent. Det betyr at tog bruker minst energi per passasjer – av alle transportformer. Samtidig jobber Bane NOR med å gjøre jernbanen enda mer klimavennlig og bærekraftig.

Ett viktig bidrag er Erex, et strømsparingssystem som kan kutte opptil 30 prosent av togenes strømforbruk.

– Takket være dette systemet bruker togene 75 prosent av energien de gjorde tidligere. Det gir lavere strømregning til togselskapene og sparer miljøet for unødvendig energibruk. En skikkelig vinn-vinn-situasjon, Dyre Martin Gulbrandsen, leder for energihandel i Bane NOR

Systemet utvikles og driftes av Bane NOR i Oslo, som også er i førersetet for opplæring av våre europeiske naboer.

– Vi synes samarbeid og kunnskapsdeling er veldig viktig, og deler teknologien med alle land som ønsker å bli partnere. Vi har derfor satset på et stort dugnadssamarbeid der vi lærer av hverandre og deler på kostnadene. Vi er veldig glade for at Portugal nå blir med i samarbeidet, forteller Gulbrandsen.

Totalt er ni nasjoner gått inn som medlemmer og brukere av teknologien: Belgia, Danmark, Finland, Luxembourg, Nederland, Spania, Sveits, Sverige og Norge. Nå skal Portugal bli testpartner, som er et første skritt mot fullt partnerskap i samarbeidet. I testfasen skal Portugal lære seg systemet og høste erfaring fra de andre medlemslandene.

Den klimavennlige gevinsten oppstår ved å måle og overvåke togenes energibruk. Takket være data som kommer fra Erex, kan togselskapene analysere hvor og når de lager og bruker mest strøm, og hvordan lokførerne bør styre togene for å bruke minst mulig.

– Moderne tog fungerer på samme måte som en elbil. Toget produserer strøm ved bremsing og bruker strøm når vi trenger energi for å komme oss opp i fart, forklarer Gulbrandsen.

Strømsparingen skjer derfor både under bremsing og ved at lokførere tilpasser kjørestilen for å bruke mindre strøm.

– Vi ser at enkelte lokførere sparer opp til 30 prosent av forbruket. Denne strømmen mates tilbake til strømnettet via kontaktledningen, og kan selges videre til andre tog eller strømabonnenter som deg og meg. Tidligere gikk mye av denne energien tapt som varme i bremsene, forklarer Gulbrandsen.

Han mener det er viktig med bærekraftig satsing, for å stadig øke jernbanens miljøfortrinn.

– Det betyr mye for klimaet og for at jernbanen skal bli enda mer konkurransedyktig, sier Dyre Martin Gulbrandsen.

Flytting av bedrifter og kontorer i Oslo

Skal bedriften flytte?
Skal bedriften din flytte, eller kanskje trenger du flytte en avdeling med kontorer til, fra eller flytte innen Oslo? Det er mange årsaker til at man velger å flytte en bedrift inn eller ut av Oslo, det samme gjelder selvsagt at man velger å flytte kontorene sine ut eller inn i Oslo.

Det kan være eiendomsmarkedet, markedsforhold eller omorganisering eller andre forhold som avgjør om man skal flytte bedriften eller kontoret.

Det finnes flere anbefalte flyttebyråer i Oslo man kan bruke, her er to av dem:

Flyttebyrå Oslo har slagordet "For enklere flytting" og Flyttebyrå Oslo kan levere på akkurat det. Dette flyttebyrået leverer nemlig en drøss av tilleggstjenester som flyttevask, søppelkjøring, tepperens, pakking, nedmontering, oppmontering og mye mer. De leverer til og med oppussing og det kan være meget praktisk.

Flyttebyrå Oslo utfører kvalitetssikret flytting for bedrift. Dessuten får du gratis befaring i Bærum, Asker, Ski, Lillestrøm og Oslo by. Flyttebyrå Oslo er en totalleverandør ved flytting for bedrifter. Les mer bedriftslytting i Oslo her.

Flyttebyrået CreaMan er også et ledende flyttebyrå i Oslo som leverer alt av flyttetjenester. De leverer også rengjøring, tepperens, oppussing, søppeltaxi og alt mulig annet som gjør flytting av en bedrift meget enkelt.

CreaMan AS utfører i hovedsak bedriftsflytting Oslo og Viken. Fra Asker til Oslo sentrum og Lillestrøm og Ski. Men CreaMan tar på oss oppdrag på hele Østlandet, og har erfaring med langdistanse flytting for private og bedrifter. Skal du flytte kontor over lengre avstander på Øst og Sørlandet kan også det ordnes. Les mer om kontroflytting i Oslo her.