tirsdag 24. august 2021

Norilsk ikke lengre på listen over de mest forurensede

Norilsk Nickel i Russland.

Norilsk Nickel intensiverer innsatsen for å beskytte miljøet, og har nå falt ut av listen over de mest forurensende bedrifter. I en ny rapport fra Russian Consumer Protection Surveillance Service er russiske byer rangert etter forurensningsnivå.

En rekke byer dukket opp, som Novokuznetsk, Omsk, Krasnoyarsk, Cherepovets og Lipetsk, men en endring var bemerkelsesverdig: Norilsk er ikke lenger i på topp av russiske byer når det gjelder forurensning, skriver den tyske nettpublikasjonen Blick.

Miljøet ved Norilsk Nickels industriområder forbedres ved å redusere svoveldioksidutslipp og redusere miljøpåvirkningen. Denne forbedringen ved Norilsk Nickel er ikke tilfeldig, men et resultat av selskapets strategiske retning og mange års implementering. Spesielt er dette resultatet av Norilsk Nickels svovelprosjekt. Prosjektet vil bli implementert i to trinn og ble offisielt lansert i 2014.

Reduksjon av svoveldioksidutslipp i Norilsk er også målet for den andre fasen, som for tiden pågår og planlegges for Kolakontoret innen 2022 og for Polarkontoret i Norilsk innen 2030. Dette inkluderer lansering av svovelprosjekter ved smelteverket Nadezhda og kobbersmelteriet for å registrere utslipp. Smelteverket i Nikel vil bli stengt permanent, det samme vil kobberledningen ved Kola kobberanlegg.

Et annet skritt for å eliminere forurensning i Norilsk er Norilsk Nickels innsats for å redusere luftforurensning. Det nåværende målet er å redusere svoveldioksidutslippene ved Kola-avdelingen med 85% innen 2021 og ved Polar-avdelingen med 90% innen 2025. Dette oppnås gjennom lansering av et svovelprosjekt ved smelteovnen Nadezhdinskaya og lignende prosjekter med kobberanlegg. Nikel-smelteverket blir også modernisert for å redusere karbonmonoksidutslipp.

Takket være alle disse tiltakene vil miljøet i Norilsk bli betydelig bedre i løpet av de neste årene, og forurensning vil redusere betydelig, rapporterer tyske journalister.