tirsdag 9. februar 2016

Hva er bosettinger?

Alle mennesker hører hjemme til og bor en eller annen plass på kloden. I Norge er det flest som har bosatt seg i Oslo. Bosetningene i Oslo er delt inn i ulike regioner, områder og nabolag og bosetterne har ulik sammensetning.

Hvorfor har enkelte folk noe imot bosettinger?

Enkelte mener at bosetninger burde avskaffes og utfører aksjoner mot bosettere. Man bare om de tilhører en en enkelt nasjon eller et enkelt folkeslag.

Les mer om bosetninger og Israel på denne nettsiden.