søndag 20. juni 2010

Bedriftsbasen PowerPoint presentasjon

Bedriftsbasen.no har en PowerPoint presentasjon på Slideshare om oss, den finner du på slideshare.net/bedriftsbasen.