lørdag 1. mai 2010

Bedriftsbasen.no flere plasser

Du finner ikke bare Bedriftsbasen på http://www.bedriftsbasen.no/ og på denne bloggen. Du kan også se Bedriftsbasen på Facebook, Wordpress, Tumblr, og Posterous for å nevne noen.