fredag 13. november 2015

Hvordan finne beste boliglån

De fleste har behov for å ta opp et boliglån, selv om man har spart litt ved siden av. Årsaken er at boligprisene er høye, men det er også verdiene på boligene. Et boliglån er derfor en slag investering. Boligen er nok den største og viktigste investeringen man gjør i livet.

Skal du kjøpe bolig eller bygge på en eiendom er boliglånsrenten kjempeviktig. Hvor viktig? Som et eksempel: ved å få bare 0,5% lavere rente på et boliglån på 2 millioner der nedbetalingstiden er 30 år vil du spare 230.000 kr. i lånets løpetid. Det er utrolig mye penger, derfor er det så viktig å finne det beste boliglånet istedenfor å bare ta det første boliglånet man finner.

Boliglånsrenten påvirkes av styringsrenten som settes Norges Bank. Men de ulike bankene har forskjellige renter på sine boliglån på bakrunn av markedsforhold og andre forhold. Renten på et boliglån påvirkes ogsp av mange andre faktorer: som for eksempel kausjon, medsøker, inntekt og flere andre ting.

Det er som sagt store ulikheter på lånebetingelser som rente, gebyrer, lånesum og nedbetalingstid. Hva lånet til syvende og sist koster deg som lånetaker avhenger også av om lånerenten er fast eller flytende, om lånet er uendret med unntak av nedbetaling gjennom hele låneperioden o.s.v. Gebyrer på boliglån avhenger ofte av hvor mye du låner, hvilken sikkerhet du kan stille og over hvor lang tid du vil nedbetale lånet.

Vanligvis stiller man boligen og/eller tomten man skal bygge boligen på som sikkerhet for boliglån i Norge.

Skal du ha nytt boliglån, eller kanskje du betaler unødvendig mye renter og gebyrer på et eksisterende boliglån bør du sjekke denne siden for å finne best boliglån.

På denne siden sammenlignes alle de store bankene sine boliglån opp mot hverandre.

Merk også at man kan binde renten på boliglån. Å binde boliglånsrenten er smartest å gjøre når lånerenten (styringsrenten) på boliglån er på det laveste. På en annen side viser det seg historisk at de siste 30 årene har de som har hatt flytende rente på boliglån har spart mest.

Fordelen med å binde renten på boliglån er at man har en mer forutsigbar økonomi og slipper ubehagelige økonomiske overraskelser i husholdningsbudsjettet sitt.