fredag 12. april 2024

Barnevern som industri

StoppBarnevernet.com.
Barnevernet har mellom 5.000 og 10.000 ansatte i Norge, om barnevernet var registrert som et enkelt foretak ville barnevernet blant landets 50 største bedrifter. Det er ikke småtterier.

Det er ikke bare saksbehandlere og barnevernskonsulenter det er snakk om lengre, barnevernsindustrien har nå produsert flere yrkesgrupper som er avhengige av tvangsoppløsning av familier for å sikre arbeidsinntekten.

Jo flere barnevernssaker ansatte i barnevernet klarer å produsere, jo mer penger tjener kommunen på statlige overføringer, jo flere saker som sendes til barnevernsnemnd jo mer tjener nemndmedlemmene og kommuneadvokater, dommerne og advokater. Les mer om barnevernet her.

I tillegg skaper tragediene industrien etterlater seg mer inntekt for psykologer og barnevernsinstitusjoner, noe som igjen har laget millioninntekter for sakkyndige psykologer og flere barnevernsmillionærer i Norge.

Det er nesten ingen som aner omfanget og konsekvensene av alle personlige katastrofer barnevernet forårsaker. Prisen samfunnet må betale i direkte og indirekte kostnader nærmer seg forsvarsbudsjettet. Og det er vi skattebetalerne som finansierer alt sammen. Og barna og familiene som betaler med sine liv.

Les mer på StoppBarnevernet.com.