fredag 6. juni 2014

Sjekk din mulighet for å få lån

Ønker du å vite om du kan få lån i norske banker? Du kan få vite om du er kredittverdig og få din lånescore i løpet av noen minutter.

Nettsiden heter www.lanescore.no og gir deg din lånescore helt gratis.

Lånescoren vil typisk være et tall mellom 20 og 80, hvor en høy lånescore angir en høyere sannsynlighet for innvilgelse av forbrukslån.