onsdag 5. mai 2010

Fylkesvis inndeling

Bedriftsbasen.no har nylig gjort geografiske søk enklere med fylkesvis inndeling av bransjesøk. Områder i landet er delt inn etter alle de 19 fylkene: Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold.

I tillegg er selsagt fylkene igjen indelt i forskjellige bransjer og kategorier for lettere firmasøk.