onsdag 15. mars 2023

Erstatning etter utestengelse grunnet mistanke om fusk

Studenthjelpen.no.
Utestengelse er en reaksjon mot studenten som kan ha sitt grunnlag i flere ulike forhold. Utdanningsinstitusjoner kan utestenge studenter etter mistanke om juks som plagiat eller ulovlige hjelpemidler ved eksamen, oppgaver og lingnende. 

Men som student har du krav på gratis advokat og kan få erstatning.

Det utestenges hundrevis av studenter hvert år, og det vanligste grunnlaget er fusk. Studentene utestenges da for all høyere utdanning. Men heldigvis kan du som student ha krav på gratis advokat.

Dersom man er blitt urettmessig utestengt fra studiene og av den grunn blir forsinket ut i arbeidslivet kan man kreve erstatning for det økonomiske tapet dette har medført. Tapet vil da være tapt arbeidsinntekt og lignende. Les mer om erstatning til studenter her.