lørdag 7. januar 2017

Nyhetssider i Nord-Norge

Nord-Norge er en langstrakt landsdel og består av fylkene Finnmark, Troms og Nordland som alle er store arealmessige fylker, også når det gjelder havareal. Fylkeshovedstadene er hhv. Alta, Tromsø og Bodø.

Selv om befolkningstettheten ikke er så høy som lengre sør i Norge er det mye som skjer i de tre nordligste fylkene.

Om du ønsker å vite hva som skjer i fylker kommuner og tettsteder i disse fylkene bruker man mer og mer internett. Det gjelder ikke bare nettsider som Facebook og Twitter, man besøker selvsagt de lokale nettavisene, nettmagasiner og nettradioer for å nevne noe.

Men hvor finner man alle disse nettsidene?

Bedriftsbasen.no er en søketjeneste som kategoriserer relevante nettsider geografisk og er derfor perfekt for å finne lokal informasjon og lokale nyheter. Bedriftsbasen.no inneholder for det meste nettsider innen næringsliv så bransjene er mer spesifikke.

Hovedbransjene for nyhetssider er:
Bedriftsbasen.no har alle disse nettsidene sortert i disse fylkene:
Så om du for eksempel leter etter nettaviser kan du finne dem her:
Du vil også finne nyhetssider i andre kategorier, dette gjelder alle fylkene, også i Nord-Norge. For eksempel kan du finne nyhetssider i kategorien blogger og forum.